Cecimpedan (Basa Indonésia: Teka-Teki) inggih puniki anggén pangulir budi, rikala magagonjakan utawi macanda. Linggaipun: "cimped", artinipun: bade (takeh), polih pangiring "an", dados: cimpedan, raris kaduipurwayang, dados: "cacimpedan", artinipun: bade-badean. Cecimpedan puniki sampun ketah utawi lumrah, kariinin antuk lengkara pitaken: Apake......? Ring sor puniki wantah imba utawi conto cacimpedan.[1]

ContoSunting

Apake.....

 1. Apake anak cerik matapel?
 2. Anak satak maka satak matlusuk?
 3. Anak satak makasatak maudeng putih?
 4. Apa anak cerik maid cacing?
 5. Apa anak cerik maid enceh?
 6. Apa anak bongkok kereng nyuun?
 7. Anak cerik pantigang ngurek gumi?
 8. Ane kajeps idup, ane nyepes mati?
 9. Ane negen nongos, Ane kategen majalan?
 10. Ane tegeh dugdugin, ane endep juangin?
 11. Apa cekuk kajengitin?
 12. Apa cekuk baong godot basangne pesu gending?
 13. Apa bale gedé matampul abesik?
 14. Base alukun ulung seka bidang?
 15. Apa don ne amun pedang, buahne amun guungan?
 16. Apa don ne srining-srining buahne amun gong?
 17. Apa don ne amun tutup, buahne amun sirah?
 18. Apa don ne utusan, buahne aturan?
 19. Apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi?
 20. Apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan?

Pasaur:

 1. Blauk
 2. Iga-iga
 3. Bungan ambengan
 4. Jaum misi benang
 5. Caratn
 6. Sendi
 7. Gangsing
 8. Pagehan
 9. Pancoran
 10. Neraca
 11. Caratan
 12. Rebab
 13. Pajeng
 14. Pusuh biu
 15. Punyan ental
 16. Punyan jempinis
 17. Waluh
 18. Punyan ental
 19. Base
 20. Padi

PustakaSunting

 1. "Kumpulan Basita Paribasa (Peribahasa Bahasa Bali)". pendidikanbahasabali.blogspot.com (in Indonesia). Retrieved 2020-04-05.