Capung ring punyan
Capung barak

Capung inggih punika silih sinunggil beburon. Capung madué kampid sané kaanggén makeber. Capung makéh wénten ring carik, teba utawi tanah sané jimbar. Amah-amahan capungé inggih punika don-donan. Panak capung madan blauk. Capung mawarna gadang, barak, kuning miwah sané lianan. Wénten capung sané alit, kawastanin capung gunting. Capung demen makeber ngindang di carike.

PustakaSunting