Basé inggih punika entik-entikan sané medué akéh kawigunan. Wantah akidik sané uning tekén kawigunan basé punika sakadi:

  1. Ngwantu ngicalang tatu
  2. Ngicalang pikobet indik pencernaan.
  3. Ngicalang sakit kolongan.
  4. Ngwantu nuunang baat badan.
  5. Kaanggen antiseptik.
  6. Tamba sakit nyeri.
  7. Nuunang setres.
  8. Ngicalang kohkohan.
  9. Ngatasin yening medué pikobet mesuang getih saking hirung.
  10. Mangdané mersihin karang untu.
Don Basé

PustakaSunting