I Belog

Satua I Belog (aksara Bali: ᵒibĕlog·) inggih punika silih tunggil satua Bali.[3][4] Lontar indik satua puniki tasih wénten ring UPT Pusat Kajian Koleksi Lontar Universitas Udayana ring kropak nomor 458 Rt. 685.[5]

I Belog
Satua
AranI Belog
Tasih kasub maaranI Belog Bébék Puyung[1]
Data
KatalogPusat Kajian Koleksi Lontar Universitas Udayana
Gedong Kirtya2197 / VI b[2]
MitologiI Belog
NegaraIndonésia
WewidanganBali
Pinanggal asaln.n
Katerbitang ringSatua satua Bali XII, I Nengah Tinggen

Daging caritaUah

Ada katuturan satua anak belog. Baan belogné ia adanina I Belog. Sedek dina anu ia tondena meli bébék ka peken tekén méméné. Ditu lantas ia nyemakin méméné pis. Lantas méméné buin ngomong, kema jani cai éngal-énggal ka peken, terus meli bé dadua di tongos dagang bébéké.

Disubané I Belog neked di peken, kema-mai ia ninggalin dagang bébék sakewala ia ngenjuhang pipis dasa tali rupiah. Jero niki jinah, tiang meli bébék dadua. bébéké aukud aji petang tali. Lantas dagang bébéké ngemaang I Belog susuk buin duang tali. Disubané maan meli bébék lantas I Belog mulih.

Kacrita ia ngemulihang, tur ngaliwatin tukad linggah. Ditu lantas bébéké ngeléb. Maka dadua bébéké ngelangi di tukadé. I Belog bengong ninggalin bébéké kambang tur ia ngrengkeng kené;

"Beh, bébék puyung bakat beli. Awaké nagih bébék mokoh tur baat, sakewala bébék puyung baanga. I Dewek belog-beloga." Lantas bébéké tusing ejuka tur kalahina mulih.

Disubana I Belog neked jumahne, ajinanga baan méméné tuara ngaba bébék. Méméné ngomong, "Ih belog encen bébéke?"

Masaut I Belog, "maan ja icang meli bébék, nanging puyung icang adepina tekén dagang bébéké. Lantas bébéké leb di tukade, tur ngelangi. Buina laut ulah icang sawiréh meli bébék puyung tuara ada gunané."

Ditu lantas I Belog welanga baan méméné. Kéto upah anaké belog, tuara ngresep tekén munyi. bébéké mula kambang yan ia lébang di tukadé.

PustakaUah

  1. Suwija, I Nyoman; Darmada, I Madé; Rajeg Mulyawan, I Nyoman (Séptémber 2019). "Laporan Final Hasil Penelitian Dasar: Inventarisasi Tradisi Lisan Dongeng Bali, Penulisan Ceritanya, dan Analisis Nilai Pendidikan Karakter" (PDF). repo.ikippgribali.ac.id. Kaaksés 17 Januari 2021.
  2. "Katalog Buku Salinan Lontar dengan Sistem Digital UPTD Gedong Kertya Singaraja Klasifikasi 6 (Weda) Tahun 2017" (PDF). bulelengkab.go.id. Kaaksés 29 Juli 2020.
  3. "Satua Bali: I Belog". Kaaksés 2020-04-07.
  4. Suwija, I Nyoman; Darmada, I Madé; Rajeg Mulyawan, I Nyoman (2019). Kumpulan Satua (Dongeng Rakyat Bali). Denpasar, Bali: Penerbit Pelawa Sari. pp. 26–27. ISBN 978-602-8409-78-0.
  5. "Perawatan dan Pelestarian Koleksi Naskah Lontar di Pusat Kajian Koleksi Lontar Universitas Udayana - YouTube". www.youtube.com. Kaaksés 2021-02-14.