Tukad

Tukad inggih punika genah sané cekung sané kadagingin antuk yéh. Yéh tukadé punika kaanggén antuk ngeyéhin carik para krama Baliné. Wénten malih krama Baliné sané ngumbah tur masiram di tukadé. Tukad ring désa-désa kari asri tur ening pisan. Tukad sané kari asri puniki dados kaanggén obyék wisata tur mresidayang kaanggén refreshing.

Tukad
Sisin tukad ring Jepang kaanggén genah maplalian, rekreasi miwah pesta.

Aran-aran ring daerahUah

Tukad kaaran ring makudang-kudang istilah ring Indonésia:

PustakaUah