Tukad inggih punika genah sané cekung sané kadagingin antuk yéh.[1] Yéh tukadé punika kaanggén antuk ngeyéhin carik para krama Baliné. Wénten malih krama Baliné sané ngumbah tur masiram di tukadé. Tukad ring désa-désa kari asri tur ening pisan. Tukad sané kari asri puniki dados kaanggén obyék wisata tur mresidayang kaanggén refreshing.

Tukad Ciliwung, silih tunggil tukad ring Jakarta
Tukad Amazon (biru tua) miwah tukad-tukad sane membah mentik (biru sedang).
Titik awal dari aliran sungai gunung.
Gambar radar saking tukad métana miwah étana ring salantang 400-kilométer (250 mi) ring nampek kutub kalér bulan Saturnus, Titan
Tukad Kinarom ring Sabah, Malaysia.
Sisin tukad ring Jepang kaanggén genah maplalian, rekreasi miwah pesta.

Tukad punika marupa genah toya ngungsi genah sane pinih sor. Tukad punika membah nuluh genah toya, saking genah toyan tukade rauh ka genah toyan tukade tedun. Tukad mawit saking gunung utawi dataran tinggi nuju danu utawi segara. Silih sinunggil tukad sané magenah ring beten tanah, kabaos pinaka tukad bawah tanah. Minakadi tukad ring Gua Hang Soon Dong ring Vietnam, tukad ring Yucatan ring Meksiko, tukad ring Gua Pindul ring Kabupatén Gunung Kidul, Indonésia.

Ring makudang-kudang genah, tukad wantah ngambang ring tengahing tanah sadurung manggihin genah toya tiosan. Tukad inggih punika pamargi sané sampun ketah olih toya ujan sané tedun ring daratané ngungsi ka segara utawi genah toya sané jimbar sekadi danu. Tukad punika kawangun antuk makudang-kudang pahan, mawit saking sumber toya sané ngeranjing ka tukad. Makudang-kudang tukad sané kantun ngambang raris dados tukad ageng. Aliran toya ketahnyané kawatesin antuk saluran sané madaging dasar miwah tebing ring sisi kiwa miwah tengen. Genah tukadé sané kacunduk ring segarané kawastanin muara.

Tukad inggih punika silih tunggil pahan saking siklus hidrologi. Toya sané wénten ring tukad katahnyané mawit saking curah hujan, sakadi sabeh, embun, toya mata air, toyan sané medal saking tanah, miwah ring makudang-kudang panegara taler mawit saking es utawi salju sané ical. Sajabaning toya, tukad taler nglebur sédimén miwah polutan. Kawigunan tukad sané pinih ageng inggih punika ring irigasi pertanian, bahan baku toya inum, pinaka saluran pembuangan toya udan miwah toya usak, miwah sujatinyané madué potensi manados objek wisata.

Aran daérah

uah

Tukad kaaran ring makudang-kudang istilah ring Indonésia:

Pustaka

uah
  1. Nailufar, Nibras Nada. Nailufar, Nibras Nada (ed.). "Pengertian dan Jenis-jenis Sungai". Kompas.com (ring Indonesia). Kaaksés 2020-12-30.