Titan

Titan (basa Yunani: Τiτᾶνες) ento soroh déwa ané kasembahyang di Yunani kuna. Para Titan kaangkenin générasi déwa ané ka-2, sasubané déwa-déwi asli sakéwala satondén déwa-déwi Olympus. Titan rumasuk pianak rolas ané kapertama uli déwi Gaia (Gumi) muah déwa Uranus (Langit).

Kruna Titanik kaambil uli kruna Titan.

PustakaUah