Sesawangan

Sesawangan (basa Indonésia: perumpamaan), lingganipun "sawang", artinipun: mirib, polih pangiring "-an", dados sesawangan, raris kadwipurwayang dados "sesawangan", tegesipun: punapa-punapi ugi sané katon (kacingak), raris kalawatang (karasayang) ring kahiun, mirib sakadi solah kalih kahanan janma (mapawongan), upami: kedapan bunga nagasarine maelogan tempuh angin, kasawangan sakadi tangan anak istri ayu ngulapin.[1]

ContoUah

Sawangan= iribang buka..........; masawang kuning= mirib sada kuning agigis. Sesawangan puniki ketahipun ngangge kruna: buka, kadi, tan pendah kadi, waluya kadi, luir, alah, amunan. Ring Geguritan Megantaka wénten mungguh:

Pupuh PangkurUah

Pamargine malonlonan,

nolih kori rakane jua kaesti,

rasanya teka manutug,

nyaup nyangkol ngarasaras,

angin alon mamuat bon bungane arum,

enjunge nyukur katinggalan,

masawang bale kaaksi.

Maabah-abah sarwa endah,

malalangse ombake nene titir,

lumute kasampeh liu,

masawang tikeh makebat,

tur makasur bulung-bulunge ne anyud,

kaange ne pacurenggah,

masawang togog di samping.

"Tegesipun: rasanya= manutug; enjunge, masawang: bale; ombake titir, masawang: abah-abah muah langse; bulung-bulunge, masawang: kasur; kaangge pacurenggah, kasawangan: togog."

Ring sor puniki wantah conto-conto sesawangan, luire:

  1. Buka bulané kalemahan, suksmanipun: kembang lemlenm.
  2. Kadi tunjung tan pawarih, suksmanipun: layu dudus.
  3. Luir nyuh gading kembar, suksmanipun: susuné sané nyangkil putih gading.
  4. Kaya taru ragas tinibeng wresti; taru ragas= kayu ligir, tinibeng wresti= tepen ujan; suksmanipun: sakadi anake kendel polih kasadian.
  5. Kadi sulur tempuh angin; sulur= entikan bun; sesawangan bangkiang sané lemuh magelohan.

PustakaUah

  1. "Kumpulan Basita Paribasa (Peribahasa Bahasa Bali)". pendidikanbahasabali.blogspot.com (ring Indonesia). Kaakses 2020-04-05.