Isotop inggih punika kalih utawi langkung soroh atom sané madué wilangan atom (akéh proton ring inti ipun) miwah genah ring tabél périodik sané pateh (miwah krana nyané rumasuk ring datu kimia sané pateh), miwah sané mabinayang ring nomor nukléon (nomer massa) krana antuk akéh néutron sané mabinayan ring inti ipun. Yadiastun makasami isotop saking datu katentu madué cecirén kimia sané mersib, ipun madué massa atom miwah cecirén fisik sané mabinayan.[1]

Tiga isotop hidrogén sané kaadegang sacara alami. Sawilang isotop sané madué aproton pacang manadosang makasami varian saking hidrogén: identitas isotop kaicain olih akéh nyané proton miwah néutron. Saking kiwa nuju tengen, isotop nyané punika protium (1H) antuk nol néutron, deutérium (2H) antuk asiki neutron, miwah tritium (3H) antuk kalih néutron.

Pustaka

uah
  1. Herzog, Gregory F. (2 Juni 2020). "Isotope". Encyclopædia Britannica.