Gdé Dharna (embas ring Sukasada, Buléléng, Bali, 27 Oktober 1931 – seda 13 Séptémber 2015 ring yusa 83) inggih punika silih tunggil pangawi sastra Bali. Dané wantah pensiunan PNS ring kantor Perdagangan Buléléng. Ngawit warsa 1953 dané nyurat sajak miwah drama pentas, drama radio miwah télevisi sané mabasa Indonésia wiadin mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler makarya cerpén, tembang mabasa Indonésia wiadin basa Bali, gending Jangér, génjék, dolanan, geguritan, miwah paduan suara.

Gdé Dharna
Embas27 Oktober 1931
Sukasada, Buléléng, Bali
Séda13 Séptémber 2015
MabangsaIndonésia
PakaryanPNS ring kantor Perdagangan Buléléng
Kauninginpangawi sastra Bali

Karya sastra uah

Kakawian dané sané sampun kawedar wiadin kadokuméntasiang minakadi:[1]

 • Puisi mabasa Indonésia 75, sané kawedar ring koran Suluh Marhaén, Bali Post, Nusa Tenggara, miwah kamuat ring cakepan pupulan puisi mamurda Pantai-Pantai; Kaki Langit; Penyair Aséan; miwah Perang Jagaraga dalam puisi.
 • Puisi mabasa Bali 80, sané kawedar ring majalah Burat Wangi, Canang Sari, miwah kapupulang manados cakepan sané mamurda Kobarang Apiné (drama miwah puisi), Perang Bali, miwah Léak Mecolék Bunga.
 • Drama mabasa Indonésia wénten 20, marupa naskah sané kepentasang ring masyarakat, RRI Singaraja, miwah TVRI Dénpasar.
 • Skénario film sané mamurda Ngawit Saking Banjar (film PKB kaputer keliling Bali), Ki Bayan Suling (kaputer ring Bali miwah Lombok), miwah Ni Jempiring (kaputer ring Bali miwah Lombok).
 • Kekalih pupulan satua bawak mabasa Bali sané mamurda Tusing Ada Apa Dé (2003), miwah Dasa Tali Dogén (2009).
 • Novél mabasa Indonésia mamurda Bintang Den Bukit (2015)
 • Kobarang Apiné (drama miwah puisi)
 • Ki Bayan Suling (Skénario film)
 • Aduh Dewa Ratu

Tembang uah

Tembang-tembang pop wénten 50 sampun kapupulang manados cakepan olih Dinas Pengajaran Provinsi Bali pinaka tembang alit-alit SD (jilid I, II, III), miwah taler sampun kapupulang manados cakepan olih Listibya Kabupatén Buléléng.

 • Gending Jangér wénten 50
 • Gending paduan suara mabasa Bali wénten 12, miwah gending sané mamurda Dagang Tuak kagendingang olih duta Bali ka tingkat nasional.
 • Lagu pop daérah kategori déwasa wiadin alit-alit.
 • Tembang génjék wénten 30 miwah naanin polih Juara I Lomba Génjék se-Bali.
 • Gegitan wénten 15, miwah kakalih tembang punika sané mamurda Gili Menjangan miwah I Pepaka polih penghargaan saking Gubernur Bali.
 • Tembang dolanan wénten 12, miwah Mars miwah Hymné wénten 10 sekadi Mars TP 45, Singa Ambara Raja, Porda Bali, msl.

Penghargaan uah

Makudang-kudang juara miwah penghargaan taler sampun kapolihang luiré: Juara I  Lomba Penulisan Puisi Kartini se-Nusa Tenggara, Juara Lomba Bintang Radio Se-Bali, Jenis Seriosa miwah Keroncong (Juara II warsa 1956; Juara II warsa 1957, Juara I warsa 1958, Juara II warsa 1959, warsa 1960, miwah warsa 1974), Juara I Lomba Penulisan Naskah Drama Mabasa Bali sané kalaksanayang olih Listibya Bali warsa 1986, Juara I Lomba Menulis Lagu Bali Anak-anak (warsa 1987; warsa 1988, miwah warsa 1994), Juara I Menulis Lagu Pop Bali jenis déwasa warsa 1989, Juara II Menulis Lagu Pop Bali jenis remaja warsa 1994, penghargaan Wijaya Kusuma saking Bupati Buléléng warsa 1981, penghargaan Dharma Kusuma saking Gubernur Bali warsa 1989, Hadiah Sastra Rancagé saking Yayasan Rancagé Indonésia, miwah penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali antuk pupulan satua cutet Dasa Tali Dogén.

Lianan ring punika, Gdé Dharna taler aktif ring makudang-kudang organisasi minakadi dados Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) (1963-1971), Ketua Anak Cabang PNI kecamatan Sukasada (1963-1987), Ketua Bagian Seni Budaya miwah Kerohanian DPD Kabupatén Buléléng miwah dados anggota DPRD Buléléng kalih période (1975-1985), Ketua Markas Ranting LVRI kecamatan Sukasada ngawit warsa 1987, Sékrétaris Markas Cabang LVRI Kabupatén Buléléng saking warsa 1986.

Dané nyujur genah suwung ring rahina Redité, 13 Séptémber 2015. Lan samian kakawian wiadin préstasindané pacang setata kakenang ring jagaté.[2]

Pustaka uah

 1. I Gusti Ngurah Bagus; I Ketut Ginarsa (1978). Kembang Rampe Kasusastran Bali Anyar, Wewidangan 2, Buku II. Balai Penelitian Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Singaraja.
 2. "Profil Gdé Dharna". suarasakingbali.com. Séptémber 2016. Kaaksés 5 Pébruari 2020.