Makaré-karé utawi Magérét Pandan (Basa Indonesia; Perang Pandan) inggih punika silih tunggil tradisi sané wénten ring Désa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupatén Karangasem, Bali.[1] Perang Pandan punika kalaksanayang antuk ngusumayang Déwa Indra utawi déwa perang. Perang Pandan kadadosang kepahan saking ritual Sasih Sembah. Sasih sembah inggih punika ritual sané pinih ageng tur kalaksanayang ring Désa Tenganan. Krama ring Désa Tenganan madué kapercayaan sané malianan tekén krama Bali lianan. Kramané irika nganut agama Hindu Indra, tur nénten madasar kasta. Kramané irika ngenahang Déwa Indra dados Déwa sané pinih utama. Sejarah kawéntenan Perang Pandan puniki inggih punika kacritayang wawengkon Tenganan kapimpin olih Raja sané nénten maparilaksana becik, mawasta Maya Dénawa. Mawa Dénawa nénten ngicénin krama irika ngalaksanayang upakara agama. Punika mawinan Déwa Indra kautus antuk ngematiang Maya Denawa. Paperangan punika kamenangang olih Déwa Indra. Paperangan punika sané ngawinang krama ring Désa tenganan ngalaksanayang Perang Pandan, krana Déwa Indra punika déwa perang.

Magérét Pandan
Mekaré-karé

Pustaka uah

  1. "Upacara Perang Pandan". Wisata Dewata. Diakses tanggal 29 Méi 2019.