Herbert Hoover

Herbert Clark Hoover inggih punika wastan présidén Amérika Serikat sané kaping 31. Ida embas ring tanggal 10 Agustus warsa 1874. Ida kadadosang présidén duk tanggal 4 Maret warsa 1929.

Herbert Clark Hoover

PustakaUah