Celedu inggih punika silih sinunggil buron sané madué racun. Ring basa Indonesia buron niki kabaos Kalajengking. Wénten taler anak sané ngabaosang buronné puniki Teledu. Buron puniki mawarna selem, wénten sané alit, wénten taler sané ageng. Ring ikutné sané lanying punika ketahnyané misi bisa sané mrasidayang nyakitin anak sané ngusak-asik buronné puniki. Yéning kena bisané punika, nika mawinan sungkan. Ketahnyané celedu magenah ring batu-batuné utawi ring bolong-bolong tembok umahé.

Celedu

PustakaSunting