Whip scorpion Jakarta.jpg

Teledu inggih punika rumasuk soroh beburon. Buron puniki ketahnyané kacunduk ring alase. Ritatkala majalan ditanahé sarupa sareng yuyu ngangé batis lan basangné. Teludu mawarna badeng tur madué capit. Yéning nampekin buron puniki patut sayaga santukan yéning kagencer tabuan kulité prasida beseh.

PustakaSunting