Bébék inggih punika silih tunggil soroh beburon sané mabatis dadua. Bébék silih tunggil soroh unggas. Dedaaran bébéké inggih punika gabah. Panak bébék madan méméri. Bébék madué selaput ring batisné sané kaanggén ngelangi. Paruh bébéké lémpéh sané anggona nyaup dedaaran. Bulu bébék ketahnyané mawarna coklat. Bébék dados kaanggén sanganan. Taluh bébéké dados kaanggén sanganan miwah sarana upacara ring Bali.

Bébék ngelangi
Bébék

Pustaka

uah