Tiuk

Tiuk inggih punika sarana sané kaanggén memotong sarana sané lianan. Tiuk kakapah dados dadua, inggih punika tiuk sané wentuknyané tipis tur lanying, muah genah sané kaanggén ngisiang tiuke puniki sané kaadanin gagang tiuk. Tiuk malakar aji logam sané pipih tur di pinggirné mangan, pinggiran tiuké sané mangan ento kaadanin mata tiuk. Genah sané kaanggén ngisiang tiuké punika ketahnyané marupa lantangan tekén tiuké sané mangan punika.

tiuk miwah piring
Knife.jpg

PustakaUah