Suah


Suah inggih punika silih tunggil sarana sané kaanggén ngrapiang bok. Suah malakar aji kayu miwah plastik. Suah kaanggén olih anak istri miwah anak lanang. Rupan miwah warnan suahé mabina-bina. Suah kaanggén nyuahang bok mangda nénten susut.

Suah

PustakaUah