Saté Ponorogo inggih punika silih tunggil soroh saté saking kota Ponorogo, Jawa Timur. Daging siapné empuk pisan tur bumbunyané ngresep. Saté Ponorogo malianan saking Saté Madura sané sampun kasub. Pabinanné ring cara ngetep siapnyané. Nénten kagetep sakadi dadu utawi kotak, nanging kaiyis tipis-tipis tur muluknyané kapasahang. Kasajiang sareng saté usus, kulit, tur endog siap muda. Pabinan lianan ulam saté Ponorogo ngliwatin prosés karendem mangda bumbunyané ngresep. Saté daging, usus, miwah kulit kabumbuin antuk kécap miwah lengis bali.