Q silih tunggil aksara ka-17 ring aksara Latin. Ring Basa Indonésia, kawacén ki; menawi ring Basa Melayu kawacén kyu.

LelintihanUah

Hiroglif Mesir
wj
Fenisia
Q
Etruria
Q
Yunani
Qoppa
Romawi
Q
V24
       

Kode komputasiUah

Titik kode Aksara agengQ Aksara alitq
Unicode U+0051 U+0071
ASCII Désimal 81 113
Binér 01010001 01110001
EBCDIC 216 152

TriviaUah