Poos inggih punika toya sané kawéntenannyané ring cangkem. Poos ring Bali ketah kabaos paes. Poos punika madaging eletrolit sané mawiguna pisan ring sistem metabolisme. Poos taler madaging enzim-enzim sané becik prasida maguna dados antibiotik. Beburon sakadi meong miwah kuluk sering pisan nyelékin déwékné yén matatu, punika mawinan poos prasida kaanggén nyegerang tatu.