Patih Agung wiadin Mahapatih (Perdana Menteri) ento gelar kepala pamarintah ring nagara-nagara ané ngelah sistem pamarintahan parléméntér wiadin sémiprésidénsial. Ring nagara-nagara ané nuutin sistém parléméntér, Patih Agung ento dadi kepala nagara masih nanging ring nagara-nagara ané milu sistém sémiprésidénsial murdaning jagat ento Présidén, tusing Patih Agung yadiapin ané beneh Présidén ento bisa dadi tanpa kuasa dogén.

Bikas-bikas pamarintahan

PustakaSunting