Pangkung ring (basa Indonésia kabaos jurang) utawi tebing. Pangkung marupa batu utawi genah sané dalem kawangun antuk genah sané scupit miwah madaging telabah. Ring daerah Klungkung, toya pangkung nénten mawit saking klebutan ketahnyané toyannyané sané akedik punika mawit saking sisan toyan subak pangkung nénten setata madaging toya.

Pangkung Moher ring Irlandia

Suratan

uah