Mohammad Hasyim Asyari

Mohammad Hasyim Asyari inggih punika ulama gede sané kahormatin para agama Islam lan Ida dados pemimpin sané dueg.Ida embas ring Jombang tanggal 10 April 1875. Seda ring Jombang tanggal 25 Juli 1947.Ida polih gelar dados Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Memene taen ngipi ningalin bulan ulung ring langit.Manut krama Jawa, ipian punika tanda sebuah wahyu kocap sang bayi dados pemimpin gede.Ring yusa 13 warsa,Ida sampun ngenahin bakat kecerdasanne.Ida dados guru pengganti ring Pesantren,ngajahin para santri sané mayusa joh di duur Ida.

Mohammmad Hasyim Asyari inggih punika putra ulama lan kapercaya polih warisan Sunan Giri.Bapane, Kyai Ashari, inggih punika pemimpin Pesantren Keras ring Kelod Jombang.Memene,Halimah, inggih punika putri Kyai Usman, pangukuh lan pengasuh PEsantren Gedang Jawa Timur lan pemimpin Thariqah sané kaloktah ring akhir abad 19. M.Hasyim inggih oka katiga ring dasa masaudara. Uli cenik Ida sampun embas ring lingkungan pesantren lan bergaul teken para santrine.[1]

PustakaSunting

  1. Ensiklopedia Pahlawan Nasional. Kuncoro Hadi & Sustianingsih. Istana Media, Yogyakarta, 2015.