Chinamoonroll

Gabung 1 Désémber 2019
nénten wénten ringkesan uahan
nénten wénten ringkesan uahan
nénten wénten ringkesan uahan
<center><b>᭟᭜᭟ᬭᬳᬚᬾᬂ​ᬭᬵᬳᬸᬄ᭟᭜᭟</b></center>
<center>Warsa Çaka <b>{{SAKAYEAR}}</b></center>
<br />ᬙᬶᬦᬫᬹᬦ᭄ᬭᭃᬮ᭄᭟
<br />ᬙᬶᬦᬫᭃᬦ᭄ᬭᭃᬮ᭄᭟
<br />Ngiring sareng - sareng ngewangun wikipedia basa Bali
<br />ᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬭᬾᬂᬲᬭᬾᬂᬗᬾᬯᬗᬸᬦ᭄ᬯᬶᬓᬶᬧᭂᬤᬶᬬᬩᬲᬩᬮᬶ᭟
<br />
<br />
{{userbox|gold|white|[[Berkas:Sandkasse sand box Norway.jpg|100px]]|[[Sang_Anganggé:Chinamoonroll/bak pasir|Prakaryan Pribadi]] utawi [[Sang_Anganggé:Chinamoonroll/kotak bias|Kotak Bias]] ([[Sang_Anganggé:Chinamoonroll/Kaca Utama|Kaca Utama]])}}
<br />
<br />