Chinamoonroll

Gabung 1 Désémber 2019
nénten wénten ringkesan uahan
nénten wénten ringkesan uahan
nénten wénten ringkesan uahan
<center><b>᭟᭜᭟ᬭᬳᬚᬾᬂ​ᬭᬵᬳᬸᬄ᭟᭜᭟</b></center>
<center>Warsa Çaka <b>{{SAKAYEAR}}</b></center>
<br />ᬙᬶᬦᬫᭃᬦ᭄ᬭᭃᬮ᭄᭟
<br />ᬙᬶᬦᬫᭀᬳᭀᬦ᭄ᬭᭀᬮ᭄ᬮ᭄᭟
<br />Ngiring sareng - sareng ngewangun wikipedia basa Bali
<br />ᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬭᬾᬂᬲᬭᬾᬂᬗᬾᬯᬗᬸᬦ᭄ᬯᬶᬓᬶᬧᭂᬤᬶᬬᬩᬲᬩᬮᬶ᭟