Bina pantaraning révisi "I Buta tekén I Rumpuh"

3 bita katambahin ,  16 hari yang lalu
→‎Daging satua: Becikang tata basa
a
Cihna: Uahan wit 2017
(→‎Daging satua: Becikang tata basa)
Cihna: Uahan HP Uahan aplikasi HP Uahan aplikasi Android
 
 
== Daging satua ==
<blockquote>Di désa Anu ada anak tiwas panyamaan ajaka dadua. Ané kelihan buta, ané cerikan rumpuh. Krana ia tuara nyidayang nyemak gawé, jela kenken awai ia tuara madaar. Sedek dina anu ngomong I Rumpuh, ''“Beli, jalanjajalan ja luas kumahka umah-umah anaké ngidih-ngidih, tusing duga baan icang naanangnaenang basangé seduk “seduk“''.
 
Masaut beliné, ''“Kenkenang Beli ngalih ambah-ambahan Beli tuara ngenot apan-apan. Jek cai masih tuara nyidayang rnajalanmajalan awak rumpuh“''.
 
Masaut I Rumpuh, ''“Kené papineh icangé. BellBeli tusing ningalin apan-apan, nanging kereng majalan. Batis icangé nimpuhrumpuh, nanging matan icangé cedang. Yén beneh munyin icangé, gandong icang, icang matujuin Beli ambah-ambahan”''. Papineh adinnéadiné kabenehang pesan tekén I Buta, lantas ideh-ideh I Rumpuh gandonga kumahka umah-umah anaké ngidih-ngidih, kanti payu ia madaar.
 
Makejang anaké kapiolasan, kangen ningalin undikné I Buta tekén I Rumpuh. Ada maang pipis, ada maang nasi, ada maang woh-wohan, ada masih anaké maang lungsuhan panganggo.
 
Sedek dina anu, I Buta ajaka I Rumpuh buin luas ngidih-idih. Joh koné pajalanné ngliwat désa. Kacrita, di désané ané katuju ento, ada koné sudagar kacang tanah ané kaliwat sugih, nanging lacur tuara ngelah pianak.