Cecimpedan: Bina pantaraning révisi

6.270 bita katambahin ,  1 tahun yang lalu
a
Cihna: Uahan wit 2017
 
== Conto ==
Apake..... (pasaur)
# Apake anak cerik matapel? (Blauk)
# Anak satak maka satak matlusuk? (Iga-iga)
# Anak satak makasatak maudeng putih? (Bungan ambengan)
# Apa anak cerik maid cacing? (Jaum misi benang)
# Apa anak cerik maid enceh? (Caratan)
# Apa anak bongkok kereng nyuun? (Sendi)
# Anak cerik pantigang ngurek gumi? (Gangsing)
# Ané kajepskajep idup, ané nyepes mati? (Pagehan)
# Ané negen nongos, Ané kategen majalan? (Pancoran)
# Ané tegeh dugdugin, ané endep juangin? (Neraca)
# Apa cekuk kajengitin? (Caratan)
# Apa cekuk baong godot basangné pesu gending? (Rebab)
# Apa bale gedé matampul abesik? (Pajeng)
# Base alukun ulung seka bidang? (Pusuh biu)
# Apa don né amun pedang, buahné amun guungan? (Punyan ental)
# Apa don né srining-srining buahné amun gong? (Punyan jempinis)
# Apa don né amun tutup, buahné amun sirah? (Waluh)
# Apa don né utusan, buahné aturan? (Punyan ental)
# Apa don né amun tlapak lima, buahné amun sigi? (Base)
# Apa di cerikné mapusung, di kelihné magambahan? (Padi)
 
=== Conto liyanan ===
Pasaur:
# Apa menek bajang tuun tua? (Surya)
# Blauk
# Apa memene jekjek panakne gisi? (Anak nglesung)
# Iga-iga
# Apa memene matujuang panakne nguber? (bedil/tulup)
# Bungan ambengan
# Apa memene nongos panakne nguyak tai? (ngulig boreh)
# Jaum misi benang
# Apa masisik naga majempong ratu? (manas)
# Caratn
# Apa pagehan anake ngenah pagehan iragane tusing? (gigi)
# Sendi
# Apa sorong jukung tarik bintang? (mamula padi diuma)
# Gangsing
# Apa sampi cono mapalu selat pundukan? (alis)
# Pagehan
# Apa sampi abada seenan sing nyak amaha nanging batu amaha? (kutu)
# Pancoran
# Apa silak-siluk nomplok lelipi selem? (anak nunun)
# Neraca
# Apa siap putih maguwungan kere? (buah salak)
# Caratan
# Apa ane kagelut idup ane ngelut mati? (angasan punyan nyuh)
# Rebab
# Apa keplag-keplug pesu bulan dadua? (ngempug nyuh)
# Pajeng
# Apa tamiu satak maka satak maklambi barak? (kedapan kayu)
# Pusuh biu
# Apa anak majalan dibiase yan mabet kori nampak baise tusing ngenah? (anak majalan makirig)
# Punyan ental
# Apa baas angiyu malatah abesik? (bulan/matanai)
# Punyan jempinis
# Apa batisne di sirah, jitne, disirah, basange di sirah? (kutu)
# Waluh
# Apa anak cenik nyuun tai? (udang)
# Punyan ental
# Apa kayehan Dewa tusing dadi kayehin? (anak ngenceh)
# Base
# Apa anak cenik makamben agebog? (pusuhbiu)
# Padi
# Apa ane ngandong ngoyong, ane gandonge majalan? (anak menek punyan kayu)
# Apa macelep ngenah? (kacing baju)
# Apa kesek-kesek menek tuun mesu didih? (anak masikat gigi)
# Apa mara tusing tepuk alihin-alihin, mara tepuk entungang? (anak tebek dui)
# Apa mara menjujuk batisne tusing ngenah? (sepatu)
# Apa ya sambung mawakang? (natakang belek di pancorane)
# Apa bungut ngepak jit? (bungut paon)
# Apa mara majujuk edep, mara nyongkok tegeh? (cicing)
# Apa mara celepang leser, mara pesu yehne layu? (anak naar tebu)
# Apa mara lekad maudeng? (embung)
# Apa ke mirah asibuh? (delima)
# Apa cekuk kajengitin? (caratan)
# Apa jangkrik ngecik di duur gununge? (anak macukur)
# Apa megelebug nelik? (pongpongan)
# Apa ngamah acepok betek sai-sai? (galeng)
# Apa krek-krek ngejohang? (anak nyampat)
# Apa anak cerik ngemu getih? (klepon)
# Apa anak ganggas gondong maideh? (punyan nyuh)
# Apa panakne jekjek, memene slelegang? (jan)
# Apa anak cerik mabaju liu? (jagung)
# Apa ulung masuryak? (danyuh)
# Apa anak cerik ulung nyaup saput? (duren)
# Apa bale gede metampul abesik? (pajeng)
# Apa ane tingalin paak nanging mara alih joh? (gunung)
# pa yening majujuk ia medem, nanging yening medem ia majujuk? (tlapakan batis)
# Apa kerek-kerek baduur, makatibubuan beten? (anak ngikih)
# Apa mara gunting nglantangang, nanging mara jait mawakang? (kamben sarung)
# Apa lipi gadang maroko? (ubad legu)
# Apa dugasne cerik mapusungan, nanging sesubanne kelih magambahan? (punyan paku)
# Apa ke anak cerik ngaba jaum? (kelipes)
# Apa mulih mabaju gadang, pesu mabaju kuning? (biu masekeb)
# Apa ke lalipi ngalih lima? (jam tangan)
# Apa ke bulak-balik bolong? (semprong)
# Apa ke anak bongkok mamata liu? (kranjang)
# Apa ke anak beling kereng ngidu? (pesan)
# Apa ke bolak-balik empet? (talenan)
# Apa ke muncukne puun, nanging bongkolne belus? (roko)
# Apa ke mara melingeb misi, nanging mara nungkayak puyung? (songko)
# Ape ane negen nongos, nanging ane kategen majalan? (pancoran)
# Ape ke ane songne gede sing nyidayang, nanging ane songne cenik nyidayang pesu? (anak makecuh)
# Apa ke yan jemuh belus, nanging yan tusing jemuh ia tuh (anak sirahne lengar)
# Apa ke anak cerik uyak tai uyak enceh? (batu borehan)
# Apa ke ane tan palima tan pabatis bisa majalan? (matanai/bulan)
# Apa ke yan memene petujuang, panakne malaib? (anak mabedilan)
# Apa ke mas mirah metanem? (kunyit)
# Apa ke yan ngedenang, nyonyone ngeliunang? (Punyan gedang)
# Apa ke anak bongkok kereng nyuun? (sendi)
# Ape ke di cerikne jegjeg dikelihne nguntul? (padi)
# Apa ke anak bongkok kereng ngurek tanah? (gangsing)
# Apa ke ane mewarna putih orahange daki, yening selem orahange bersih? (papan tulis mewarna selem)
# Apa ke jenengne gilik muncukne barak, demenine teken anak luh? (anci)
# Apa ke anak nembak bataran kenaina cunguhne? (anak ngentut)
# Apa suah dewa tusing dadi suahang? (lipan)
# Kempul apa tusing dadi getok? (umah tabuan)
# Apa anak bongkok macapil? (oong)
# Apa ke di ngudane kuning/putih diwayahe gadang (busung)
# Apa anak cenik ngrobok alas (kutu)
# Apa ke anak cenik ileh-ileh ngaba umah? (bekicot)
# Ape ke anak cerik macuguh liu? (manas)
# Ape ke yening pegatang tusing pegat-pegat? (yeh)
# Apa ke ulung beten alihin maduur? (umah tuduh)
# Apa ke anak endep kuat nyuun? (jalikan)
# Apa anak kerek-kerek ngoyong? (anak ngikih)
# Apa anak lengar-lengar megantung? (wani)
# Apa ke yening getepin negehang? (jaler)
# Apa ke muncukne beten, bongkolne baduur? (jenggot)
# Apa mara celepang enduk, mara pesuang kekeh? (ngoreng ngodoh)
# Apa ke alihin sukeh, mara bakat kutang? (tapuk cunguh)
# Apa anak berag landung ngelah panak liu? (jan)
# Apa anak cerik ngoyong di bucu? (peceh)
# Apa ke ane kajepes hidup, ane nyepes mati? (pagehan)
# Apa ke anak satak, makasatak matlusuk? (iga-iga)
# Apa ke panumpangne abesik, supirne patpat? (anak negen banke kesema)
# Apa ke ia mapayas nanging ia melalung? (dokar)
# Apa ke anak majalan, nanging sing neked-neked ane aliha? (jaum jam)
# Apa ke memene slelegang, nanging panakne menek tuunang? (anak ngikih)
# Apa ke anak bongkok kereng nyilem? (batu)
# Apa uma dadua mapundukan abesik? (don biu)
# Apa ke memene ngutil, panakne nebek? (lalang)
# Apa anak cenik matapel? (blauk)
# Apa anak satak maka satak mudeng putih? (bungan ambengan)
# Apa anak cerik maid enceh? (caratan)
# Apa ane tegeh dugdugin, ane endep juangin? (neraca)
# Apa cekuk baongne godot basangne pesu gending? (rebab)
# Apa base alukun ulung seka abesik? (pusuh biu)
# Apa donne amun pedange buahne amun guungane ? (punya jaka)
# Apa donne amun tutup buahne amun sirah? (waluh/labu)
# Apa donne utusan buahne aturan? (punyan ental)
# Apa donne amun telapakan lima buahne care sigi? (base)
# Apa donne srining-srining buahne lengkong arit? (punyan asem)
# Apa dicerikne mapusung dikelihne megambahan? (punya padi)
# Apa dicerikne dadi roang dikelihne dadi musuh? (api, yeh, angin)
# Apa disisine maukir ditengahne ngasumbe? (buah paya masak)
# Apa jlingjingan apit Sungga? (don pandan madui)
# Apa kedeng bun nrutdut puwuh? (gangsing)
# Apa kulkul malu tumbak dori? (cicing)
# Apa tambulilingan megantung? (buah juwet)
# Apa pacet asibuh? (juuk muntis)
 
==Pustaka==