Chinamoonroll

Gabung 1 Désémber 2019
nénten wénten ringkesan uahan
Nénten wénten ringkesan uahan
Nénten wénten ringkesan uahan
ᬙᬶᬦᬫᭀᬳᭀᬦ᭄ᬭᭀᬮ᭄ᬮ᭄᭟
<center><b>Rahajeng Rauh</b></center>
 
<center><b>Rahajeng Rauh</b></center>
<center><b>᭟᭜᭟ᬭᬳᬚᬾᬂ​ᬭᬵᬳᬸᬄ᭟᭜᭟</b></center>
 
Ngiring sareng - sareng ngewangun wikipedia basa Bali
ᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬭᬾᬂ​ᬲᬭᬾᬂ​ᬗᬾᬯᬗᬸᬦ᭄​ᬯᬶᬓᬶᬧᭂᬤᬶᬬᬩᬲᬩᬮᬶ᭟
 
<br />