Bina pantaraning révisi "Aladdin (pilem Disney 1992)"

removed empty ref section
(sortkey unnecessary)
(removed empty ref section)
'''Aladdin''' inggih punika animasi sané karipta olih Ron Clements miwah John Musker tur kamedalang sareng Walt Disney AnimationFeature StudioAnimation duk warsa 1992. Film punika nyritayang indik anak lanang sané madué geginan sadina-dina dados maling ring marginé sané ageng. Wastannyané wantah Aladdin sané kayun tresna sareng Putri saking Raja sané ngamong ring Agrabah mawasta Jasmine. Mawinan kadaut antuk tresna, ida prasida makarya punapi ja mangda masikian sareng Putri Jasmine. Jafar pinaka bhagawanta ring krajaan Agrabah nganikain Aladdin mangda medal ka tengahing gua ngrereh lampu sané sakti. Sasampun madué lampu punika, kahuripan Aladdin ngancan ngamecikang mawinan wènten Genie, jin sakti sané meneng ring tengahing lampuné tur prasida ngaturang napi sané jagi katunas antuk jadma sané ngusap lampu punika. Pamuputné, Aladdin sareng Jasmine prasida masikian.
 
==Pustaka==
{{Reflist}}
[[Kategori:Kartun]]