Bina pantaraning révisi "Paribasa"

5 bita katambahin ,  2 tahun yang lalu
a
mecikang éjaan, replaced: madue → madué (5) using AWB
a (mecikang éjaan, replaced: maduwe → madué (2) using AWB)
a (mecikang éjaan, replaced: madue → madué (5) using AWB)
 
Puniki wénten makudang-kudang imba utawi conto sasenggakan luiripun:
# ''Buka bantene, masorohan''; suksemanipun: sakadi anake sané maduemadué perusahaan, wantah ngutamayang panyamaanipune kewanten makarya irika.
# ''Buka bangken gajahe, joh-joh mabo''; suksemanipun: sakadi anake sané mapangkat ageng utawi anak sané sugih, yening katiben antuk sengkala, ortinipune maideh-idehan rauh ka jaba kuta.
# ''Buka batun buluane, nglintik tuah abesik''; suksemanipun: kaucapang ring anake sané nenten maduemadué nyama wiadin timpal, wantah ipun padidian.
# ''Buka be banone, dawanan bungut''; suksemanipun: sakadi anake sané demen nuturang wiadin ngraosang omong timpal ring anak lian.
# ''Buka benange, kadung suba macelebang''; suksemanipun: sakadi anake sané kadung ngambil pakaryan, nyalah-nyalah yening ipun makarya nenten jantos puput.
 
==Bladbadan==
Bladbadan kruna lingganipun "babad" artinipun tutur jati sané sampun kalampahan riin. Babad taler maarti abas wiadin basang kebo, banteng, utawi kambing. Sasampun polih seselan "el", pangiring "an" lan kaduipurwayang dados bebladbadan sané mateges kruna bebasan, kaanggen papiringan, saha maduemadué purwakanti (bersajak).
 
Bladbadan puniki kawangun antuk lengkara utawi kruna tigang palet. Krunane sané pinih riin apalet dados "giing" utawi "bantang", krunane sané kaping kalih apalet, "arti sujati (bebasanipun)", sakadi sampiran, sané ngawangun purwakanti (sajak), krunane sané kaping tiga "arti paribasa", wiadin suksmanipun, makadi :
# Kompek matali gandek, tegesipun: 1. Yening kompeke sané matali nika mawasta gandek.
# Beh, kakolongane tusing dadi gelekang, tegesipun: 1. Kakolongane sinah nenten dados gelekang, kewanten yening ajeng-ajengan janten dados gelekang.
# Awak suba bajang enu masih manyonyo, tegesipun: 1. Makasami anake maduemadué nyonyo, boya ja nyeseo nyonyo sakadi anak rare.
 
==Raos Ngempelin==
* Sesapan ri kala mireng suaran paksi tuhu-tuhu: ''"Buncul agung sepit semprong tuara bakatanga."''
* Sesapan mabebaosan, masuara cek-ceke: ''"Sidi Saraswati."''
* Sesapan angin baret, angin nglinus: ''"Ratu Betara Bayu sampunang nglintangi riki, santukan titiang akeh maduemadué anak alit."''
* Sesapan ri kala ngadol ingon-ingon utawi wewalungan: ''"Ratu Sang Hyang Rare Angon, ingon-ingon I Ratu adol titiang nglungsur karahajengan."''
* Sesapan ri kala molihang pantun duene: ''"Ratu Betara Sri, Titiang ngaturang yadnya, mangda titiang rahayu."''
269

uahan