Bina pantaraning révisi "Ramayana"

2.508 bita katambahin ,  1 tahun yang lalu
menambahkan konten
(Nyurat suratan anyar)
 
(menambahkan konten)
== Kanda ring Ramayana ==
 
#* '''Balakanda'''
#* '''Ayodhyakanda'''
#* '''Aranyakanda'''
#* '''Kiskindhakanda'''
#* '''Sundarakanda'''
#* '''Yuddhakanda'''
#* '''Uttarakanda'''
 
== Daging Kanda ==
<br />
Balakanda inggih punika carita pamahbah ring Ramayana. Kanda puniki nyaritayang indik Prabu Dasarata sane madué tigang istri, inggih punika Kosalya, Kekayi, miwah Sumitra. Prabu Dasarata madué pat putra, sané mawasta Rama, Bharata, Lakshmana, miwah Satrughna. Balakanda taler nyaritayang indik Sang Rama sané prasida dados jayanti ring swayambara tur ngamolihang anak istri sané mawasta Sita, putri Prabu Janaka.
 
Ayodhyakanda nyaritayang indik Rama, Sita miwah Lakshmana sané katundung ka alasé. Selanturnyané kacritayang Prabu Dasarata sané sampun lingsir, séda. Bharata nénten kayun dados raja, ida ka alasé ngrereh Rama. Nanging Rama taler nénten kayun antuk mawali ka kerajaan. Nika mawinan Bharata sané ngamong kerajaan manut saking Rama.
 
Aranyakanda nyaritayang indik Rama, Sita, miwah Lakshmana sané meneng ring tengahing alas. Ring tengahing alas punika Rama seneng ngewantu para petapa sané kausak asik olih raksasané. Kanda puniki taler nyaritayang indi Sita sané kaculik olih Rahwana miwah nyaritayang indik Jatayu sané nglawan Rahwana.
 
Kiskindhakanda nyaritayang indik Sang Rama sané matemu sareng Raja wanara Sugriwa. Sang Rama ngewantu Sugriwa ngrebut kerjaannyané saking Subali. Ring pertempuran punika Subali seda. Sugriwa kadadosang raja ring Kiskindha, selanturnyané Sang Rama miwah Sugriwa sareng-sareng jagi nyerang kerajaan Aléngkané. Sundarakanda nyaritayang indik para prajurit saking Sugriwa ngwangun jembatan Situbanda sané ngubungang India sareng Aléngka. Hanuman sané dados wakil saking Rama, lunga ka Aléngka antuk matemu sareng Sita. Irika Hanoman katangkep, nanging prasida nylametang raga tur ngebakar ibu kota Aléngkané.
 
Yuddhakanda nyaritayang indik pertempuran laskar wanara Sang Rama sareng pasukan raksasa Sang Rahwana. Kacritayang pasukan Sang Rama prasida ngentasin pasih antuk lunga ka Aléngka. Wibisana kausir olih Rahwana krana akéh ngicénin piteket ka Rahwana. Rahwana pedih tur ngandikayang Wibisana lunga saking irika. Kacritayang ring pertempuran punika Rahwana kakaonang olih Rama nganggén panah sakti. Selanturnyané Sang Rama mawali ka Ayodha kasarengin antuk Sita.
 
Uttarakanda nyaritayang indik Déwi Sita sané katundung ka alasé krana Sang Rama mireng indik kasucian saking Déwi Sita sané karebut olih Sang Rahwana. Dewi Sita meneng ring petapan Rsi Walmiki tur ngembasang Kusa miwah Lawa. Kusa tur Lawa lunga ka istana Sang Rama, ritatkala upakara Awaméda. Ring galah punika Kusa miwah Lawa ngendingang Ramayana sané kauwah olih Rsi Walmiki.