Kusir


Kusir inggih punika anak sané nyalanang dokar. Dokar punika kereta sané maroda patpat tur kakedeng olih jaran, kusiré punika sané nyalanang jaranné. Kusir kadadosang pangupa diri sané ngamedalang jinah sané kaanggén ring kahuripan sadina-dina. Ketahnyané kusir sareng dokarné kapanggihin ring margi.[1][2]

Kusir sané nyalanang dokaré
Kusir ring Boston MA warsa 1902
Kusir ring Rusia, sadurung warsa 1917

PustakaUah

Pranala jabaUah