Aksara I utawi i inggih punika aksara ka-9 ring aksara Latin. I dados pralambang angka 1 (besik) utawi warsa 1 ring wilangan Romawi.

Lelintihan uah

Hieroglif Mesir
"lengan" 
Proto-Semitik
yad 
Fenisia
yodh 
Yunani Kuno
iota 
Etruria
Latin Modern
I
        

Panganggén uah

 
Detail crucifix Yesus mawit suratan INRI sané dados singkatan saking Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Kruna I kaanggén dados pralambang konsonan /j/ karena aksara J maupun Y konden macipta.

Ring makudang-kudang basa, aksara I dados pralambang vokal ngarep tertutup takbulat (/i/).

Aksara I tasih kaanggén ring ilmu pasti. I dados simbol kimia tekén Yodium (Iodium). Ring fisika, I dados simbol arus listrik.

Kode komputasi uah

Representasi alternatip kruna I
Alfabet fonetik NATO Kodé Morsé
India ··
     
Kobér isyarat Semafor Braillé
Titik kode Kruna gedé
I
Kruna cenik
i
Unicode U+0049 U+0069
ASCII Desimal 73 105
Biner 01001001 01101001
EBCDIC 201 137

Pustaka uah

Cingak masih uah