Colok

Colok malakar aji kayu sané medué kawigunan antuk mesuang api. Api punika medué kawigunan anggén nunjel napiké sané patut katunjel.

colok sareng ulet

PustakaUah