Blok (tabél périodik)

Blok tabél périodik inggih punika pupulan datu sané kasikiang olih orbital atom saking éléktron valénsi utawi kapuyungan nyané.[1] Paistilah puniki kapertama kaangén olih Charles Janet.[2] Sawilang blok kaicain parinama mawit orbital cecirén ipun: blok-s, blok-p, blok-d, miwah blok-f.

Blok s, f, d, miwah p ring tabél périodik

Parinama blok (s, p, d, miwah f) katedunang saking notasi spéktroskopi antuk nilai wilangan kuantum azimut éléktron: sharp (0), principal (1), diffuse (2), utawi fundamental (3). Notasi salantuné ring bacakan aksara, minakadi g, h, msl, yadiastun datun sané rumasuk ring blok punika durung kacunduk.

Pustaka uah

  1. Jensen, William B. (21 Maret 2015). "The positions of lanthanum (actinium) and lutetium (lawrencium) in the periodic table: an update". Foundations of Chemistry. 17: 23–31. doi:10.1007/s10698-015-9216-1. S2CID 98624395.
  2. Charles Janet, La classification hélicoïdale des éléments chimiques, Beauvais, 1928