Bianglalah

Bianglalah inggih punika pénomena alam sané kawentuk sawiréh wénten pembiasaan cahaya. Bianglalah wénten ring langité ketahnyané ritatkala matan ainé nyentér kasarengin antuk sabeh. Bianglalah punika mawarna-warni. Bianglalah madué pitung warna, minakadi barak, jingga, kuning, gadang, pelung, nila, miwah ungu. Bianglalah punika ngulangunin sawiréh warnannyané ngulangunin. Pelangi wentuknyané inggih punika atenga lingkaran.

PustakaSunting