Balang


Balang inggih punika silih tunggil sarwa beburon. Balang marupa sakadi jangkrik, tur awaknyané kiris. Manut warnanyané wénten balang sané mawarna kuning, mawarna gadang miwah mawarna badeng. Balang ketahnyané kacunduk ring padang utawi taru-taruan. Balang madué batis nemnem sané prasida kaanggén makecog. Balang taler madué kampid sané kaanggén makeber. Amah-amahan balangé wantah sarwa don-donan utawi padang-padangan. Ring wewidangan Bukit, yéning sampun masan balang, akéh wénten balang. Punika mawinan kramané irika seneng ngejuk balang tur kagoréng lantas kaajeng utawi kajangkepan dados ulam ri tatkala ngajeng nasi. Wénten makudang-kudang soroh balang, wénten sané alit, wénten taler sané ageng.

Balang
Temporal range: 252 Ma–Recent
American Bird Grasshopper.jpg
Balang Amérika (Schistocerca americana)
Klasifikasi ilmiah e
Missing taxonomy mal (fix): Acridomorpha
Superfamilies
Balang Gadang
Balang keket

PustakaUah